Startsida
Introduktion
Ekoby
Kontakt
Kunskapskällor
OPPT, I-UV
  


Här vill jag förverkliga en av huvudorsakerna till att jag skapade denna hemsida. Det finns väldigt mycket information att inhämta när man väl börjar söka den. Så jag tror det kan vara värdfullt att få en liten lagom lång intro till alla de olika källor som finns. Speciellt finns ju mycket nu via Internet. Mycket av detta är på engelska. Det var en orsak till att jag ville starta denna svenska hemsida
Maharishi var en indisk guru som arbetat intensivt i många år för att sprida kunskap om meditationens kraft. Han förordar sin speciella metod Transcedental Meditation ( TM ). Det finns också en mera kraftfull teknik kallad Sidhi-meditation. Maharishi arbetade tills sin död (2008) med en global plan för att skapa fred på jorden. Grundläggande för denna plan är stora grupper av meditatörer som utövar Sidhi-tekniken tillsammans. Verkan av detta är att man påverkar mänsklighetens kollektiva medvetande i en positiv riktning. Det vetenskapliga underlaget är att ifall man etablerar en grupp av Sidhi-meditatörer med antalet, kvadratroten av en procent av omgivande människor i dess närhet, så kan man påverka dessa människor till en positiv utveckling av medvetandeutveckling. Konsekvensen är att för att påverka den svenska befolkningen i positiv riktning skulle det räcka med en grupp av 300 Sidhi-meditatörer i Sverige för att påverka den svenska utvecklingen i positiv riktning.

Jag lärde mig TM 1984 och Sidhi-tekniken 1987. Har inte utövat Sidhi-tekniken i nån större grad eftersom den kräver en hel del tid ( 2 x 1 timme per dag ). Har använt den grundläggande TM-tekniken genom åren ( 2 x 20 minuter per dag ) och haft stor glädje av den. Mitt grundläggande facit är ökad livsglädje och större energi för upplevelsen av livet. Mest påtagligt har varit att man oroar sig mindre för vad framtiden har att erbjuda i form av livupplevelse och i hög grad har ökat ens mottaglighet för mera spontana alternativ till slenteriana sätt att leva sitt liv. Rent påtagligt så märker man ganska snart efter utövandet av tekniken att både sinne och kropp erfar en mera "avstressad" livsupplevelse.

En annan aspekt som tilltalar mig är att man kan lära sig tekniken och sedan utöva den efter eget gottfinnande utan att behöva känna sig bunden till den övergripande världsåskådningen som ligger till grund för Maharishis globala verksamhet. Det fungerar ändå som en givande teknik för varje enskild människa.

Kontakt information

Svenska hemsidan för TM. Här kan du hitta information om hur man lär sig tekniken
http://tm-meditation.se

TM organisationens internationella hemsida ( engelska ).
http://mou.org/index.html

Svenska Goda Nyheter ur TM perspektiv
http://www.globalgoodnews.com/world-news-c.html?abv=SWE&country=Sweden
Rosenkors-Orden A.M.O.R.C är en världsomspännande kunskapsorden som förmedlar bl a esoterisk kunskap ifrån den Egyptiska högkulturen. Vem som helst kan söka medlemskap och följa deras undervisning. Den är utformad så att man erhåller ett lektionshäfte varje vecka. Där finns en teoretisk del som förmedlar esoterisk kunskap. Oftast finns också en praktisk del med esoteriska expriment såsom meditaitonsteknik, att se auror eller att träna på att flytta tändstickor med enbart tankekraft.

Undervisningen innehåller bestämda graderings-ritualer där man efter hand invigs i stigande grader beroende på hur långt man hunnit i lektionsmaterialet. Jag har varit medlem i ca 20 år men tyvärr har jag varit ganska inaktiv den mesta tiden. Den kunskap som jag studerat är dock helt förenlig med min världsåskådning. Planerar kontinuerligt att bli mera aktiv här ...

Förutom undervisningen via veckobrev etablerar man offentliga möten där man befrämjar den esoteriska diskussionen. Historiskt sett är detta en organisation som inte syns eller hörs så mycket i det offentliga. De senaste årtiondet har vi dock blivit något mera extrovert aktiva. Detta delvis beroende av de stora omvälvningar som påbörjats och fortgår vad gäller mänsklighetens utveckling just i denna tid.

Såsom mina andra favorit-källor är också, för denna organisation, målet med verksamheten att befrämja medvetandeutvecklingen mot en mera kärleksfull inställning till våra medväsen. Mycket energi ägnas åt att på olika sätt befrämja en mera fredlig utveckling för moder jord med hjälp av avancerade andliga tekniker.

Kontakt information

Svenska hemsidan för A.M.O.R.C. Här kan du hitta information om hur man blir medlem samt mera information om organisationen
http://www.amorc.se


Frigörande Andning som teknik har sitt ursprung ifrån Rebirthing tekniken som utvecklades av Leonard Orr. Om detta kan man hitta hur mycket information som helst ifall man söker på internet på "rebirthing" eller "Leonard Orr". Jag lärde mig tekniken genom privata lektioner av en utbildad pedagog för frigörande andning. Jag har inte riktigt koll på hur denna teknik är spridd rent organisatoriskt. Känslan är att det finns ett otal mindre och större grupper som tillhandahåller vägledning för hur man kan använda tekniken. Min personliga erfarenhet är att detta är en mycket konkret och kraftfull teknik för att få direktkontakt med den "universiella energi" som kan resultera i omvälvande förändringar i ens livsupplevelse. Själv hade jag mycket nytta av detta i en speciell period av mitt liv. Jag tror dock att man bör vara lite vaksam över hur man utnyttjar denna kraftfulla teknik. I mitt fall var den i alla fall en stor välsignelse, men nu har jag inte använt den mer de senaste 10 åren

Kontakt information

Här är en mer eller mindre slumpmässig länk till mer information. Finns massa mer för den som är intresserad.
http://www.andning.info


Martinus var en helt "vanlig" man i Danmark som föddes i slutet av 1800-talet. Vid 30-årsåldern började han ta emot visioner från kosmiska väsen. Han tog som livsuppgift att dokumentera all den information han fick kanaliserad. Allt detta finns att läsa i hans  kompletta serie Tredje Testamentet, Livets Bok. Den består av 7 stycken rätt digra volymer vardera omkring 1000 sidor. Han har också skrivit en del mindre skrifter som behandlar delar av den totala kunskapen som finns i Livets Bok. Om man vill få en uppfattning om hans visdom kan det passa bra att läsa någon av dessa mindre omfattande böcker. Jag har inte läst alla men innefattar en nedan i min referens. Jag tog cirka 2 år på mig att läsa igenom Livets Bok. Varje sida innehåller mycket tänkvärd information. Så jag tycker inte att det är böcker som man ska sträckläsa i alltför stor  omfattning.
Min stora behållning var befästandet av reinkarnationstanken, den individuella själens kosmiska utveckling, karmalagen samt varje  individs beroende av den kollektiva själens utveckling, det vill säga alla individer som genomlever liknande stadium på utvecklingsskalan som en själv. Han har också en mycket tänkvärd analys av perspektivsprincipen. Det handlar om hur olika man kan se på världen beroende av var man befinner sig i sin medvetandeutveckling. Pespektivet behandar utgångspunkterna makrokosmos, mellankosmos och mikrokosmos. Kortfattat så är människans makrokosmos planeterna och universum. Mellankosmos är människans liv på planeten jorden. Mikrokosmos är de individer som innefattas bland annat i våra nuvarande jordiska människokroppar.

Kontakt information

Martinus svenska hemsida
http://www.martinus.se

Livets Bok, tredje delen. Hittar du en av dessa 7 böcker så lär du väl hitta de 6 andra också.
Hälsans Förlag
ISBN 91-85132-24-1

En lättläst bok på 90 sidor. Om du är inne på vegetarisk kost kommer du att gilla dessa tankar.
Den fullkomliga födan
Hälsans Förlag
ISBN 91-85132-23-3


David Vaughan Icke, född 29 april 1952, är en brittisk konspirationsteoretisk författare, och pseudovetenskapare. Han har tidigare spelat fotboll som målvakt, varit TV-presentatör samt talesman för brittiska Gröna partiet. Sedan 1990 har Icke koncentrerat sig på att undersöka "vem eller vad" det är som kontrollerar världen.

Han har nu skrivit ett antal böcker och producerat videos om väldigt spektakulära skeenden som han anser, en för allmännheten okänd grupp härskare styr, i syfte att förslava jordens befolkning. Han benämner dom Illuminati.

Jag har läst 4 av hans tidigare böcker, med start från 1994. Tycker dom var intressanta och tankeväckande. Men jag har inte följt hans senare alster. Tror det beror på att jag efter hand kände det som att hans alster fokuserar för mycket på konspirationen och alla negativa aspekter. Med effekt att man kan känna sig lite uppgiven inför alla överväldigande negativa skeenden.

Det finns mycket på nätet att läsa om denne man så var och en kan ju bilda sig en egen uppfattning. För den som inte vill läsa alla hans böcker finns det ett antal videos där han förmedlar samma sak som i böckerna.

Kontaktinformation

David Ickes hemsida:
http://www.davidicke.com


Reiki är en healing teknik med ursprung från Tibet. Det utövas i form av "handpåläggning" för att balansera energi flöden i kroppens olika energicentra, chakras.
Man kan utöva tekniken på sig själv eller på andra personer. Vissa personer använder tekniken för att bota djur.
Tekniken introducerades i västvärlden av en hängiven japan, Miko Usui,  som återupplivade den gamla kunskapen i slutet av 1800-talet. I början av 1970 spreds tekniken vidare av en arvtagare till Usui's kunskap, Hawaio Takata. Utifrån detta har sen olika reiki masters fört kunskapen vidare via olika reikiföreningar runt om i världen.
Några betydande föreningar idag är AIRA (American International Reiki Association, numera kallat Reiki Radiance Technique), Reiki Alliance samt Reiki Network. Utöver dessa föreningar finns ett antal fristående Reiki masters som lär ut tekniken.
Jag hittade en kurs genom att söka på internet efter reiki och mitt ortnamn. Länken som anges nedan ger också en bra ingång till ett antal olika kurser som anordnas via Reiki Networks hemsida.
Mina personliga erfarenheter av att utöva Reiki är begränsade. Beror mest på att jag efter min kurs erfor betydande problem med allmänna trötthetssymptom. Detta är ett generellt problem som beror helt av ens personliga livssituation, så jag vill inte på något sätt anföra det som ett argument mot utövande av Reiki som sådant.
För mig så känns det som om Reiki kan vara en utmärkt teknik för den som inte vill belasta sig med en massa teoretiska resonemang utan snarare använda sig av  en påtagligt fysisk och känslomässig, intuitiv metod för medvetandeutveckling.


Kontaktinformation

Här kan du hitta information om Reiki och speciellt om kurser som anordnas på ett stort antal orter i Sverige
http://reiki-network.se/

Den bok jag läste för min första information om Reiki
Reiki - En väg till hälsa, utveckling och inre harmoni
Lena Johansson
ISBN 91-85506-77-X


Allt jag vet om pseudonymen Henry T. Laurencys privata liv är att han var svensk, troligen bodde i Malmö och dog omkring 1971.
Laurency beskriver den esoteriska verkligheten på ett både omfattande och detaljerat sätt. Den samlade kunskapen finns i 5 volymer
Livskunskap 1 - 5
Svensken Henry T. Laurency har med Pytagoras kunskapssystem, hylozoiken  som utgångspunkt förklarat hur vårt kosmos fungerar in i minsta detalj. Han har också skrivit sammanfattande skrifter som är mera lämpliga som introduktion till den totala kunskapen i Livskunskap-serien.
Jag har ännu inte läst alla Livskunskap 1 - 5 så jag kan inte ge något helhetsomdöme om hans samlade kunskap. Det jag hittills läst ger mig fullgod anledning att planera in fullständigt studium av Livskunskap. Han bekräftar på liknade sätt som många andra källor min världsåskådnings grundstenar såsom reinkarnation, alla väsens kollektiva samhörighet samt det dittill hörande kärleksbudskapet. Den svenska hemsidan nedan ger en utmärkt anvisning för hur man kan skaffa sig en uppfattning om Laurencys förmedlade kunskap. Inte minst genom att man där kan ladda ner alla hans väsentliga skrifter gratis i PDF-format.
Här är en lämplig ordning att läsa de verk som finns presenterade på hemsidan för Laurency.

DE VISES STEN
KUNSKAPEN OM VERKLIGHETEN
LIVSKUNSKAP 1
LIVSKUNSKAP 2
LIVSKUNSKAP 3
LIVSKUNSKAP 4
LIVSKUNSKAP 5
MÄNNISKANS VÄG

Kontaktinformation

Den vises sten
Förlagsstiftelsen Henry T. Laurency
ISBN 91-85922-12-9

Kunskapen om verkligheten
Förlagsstiftelsen Henry T. Laurency
ISBN 91-85922-01-3

Människans väg
Förlagsstiftelsen Henry T. Laurency
ISBN 91-85922-16-1

Här kan du beställa böcker
Jag använde denna E-post för att beställa böcker av Laurency
adelskogh@bredband.net

Officiella hemsidan för Laurency. Här kan du ladda ner alla hans viktiga böcker on-line i PDF format. Gratis !
http://www.laurency.com/Swedish/indexswe.htm


Anastasia


Vladimir Megré


Jag fick tips om denna bokserie från en bekant. Har i skrivandes stund läst 6 av dessa böcker. De har påverkat mig på ett märkligt sätt. Främst har de inspirerat mig till en mera positiv syn på framtiden, samt till HANDLING.
Bl.a. är resultatet att jag just nu är i färd med att köpa in tomt för byggnation i en Ekoby. Mer om detta finns i min huvudflik för Ekoby.

Serien handlar om en rysk affärsman, Vladimir Megré, som träffande en "magisk" kvinna i en urskog i Sibirien, Anastasia. Hon har levat hela sitt liv  i total symbios med skogen, djuren och naturen. Genom bokserien redovisar Vladimir hur han genom Anastasia fått helt fantastisk information om människans utveckling, vad som väntar i framtiden samt enligt Anastasia vikten av att människor just idag, vaknar upp och ser till att skapa sig ett liv som motsvarar vårt gudomliga ursprung.
Genom hela bokserien beskriver Vladimir hur Anastasia talar om för honom vad som ska ske i framtiden. Detta följer han också upp och redovisar platser, namn och händelser som sedan mycket riktigt visat sig konfirmera Anastasias förutsägelser.
Han berättar också om de magiska egenskaperna som Anastasia har. Som att kunna teleportera sig vart som helst i universum, hela sjukdomar, kommunicera med djur och växter. Samt kanalisera den ursprungliga skapar-urkraften för att styra jordens utveckling mot ett bättre öde genom att människor återupprättar sin naturliga förmåga att leva i harmoni med naturen.
Vladimir träffade Anastasia 1994 och 1996 gavs den första boken i serien ut, precis som Anastasia hade förutspått. Det finns massor med information att hitta på internet. Givetvis diskuteras om allt som Vladimir beskriver verkligen är sant eller ifall det är ren fiction. Bokserien framställer det som att allt fantastiskt som han redovisar är fakta som hänt och händer nu.
Jag har inte ägnat mig mycket åt fakta-kontroll. Men för de som vill verkar det finnas alla möjligheter att kolla upp alla precisa fakta som Vladimir redovisar i bokserien.

Kontaktinformation

Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Megre

Vladimir Megré hemsida
http://www.vladimirmegre.com/vladimir_megre_story.php


OPPT One People Public Trust
I-UV    Jag - Universellt Värde

Denna företeelse fick jag information om  av en vän i Maj 2013. Jag har inte till fullo utforskat vad den innebär. För de flesta torde informationen man kan erhålla om detta på nätet närmast synas som ren science fiction  ...  bara det att det händer här och nu i allas vår vardag. Samt allomfattande GODA nyheter.

Personligen tycker jag all information hittills verkar äkta och eoner över förväntan vad man hoppats på vad gäller utvecklingen av vår mänsklighet och den stackars sargade Gaia.

Här beslöt jag mig för att skapa en helt egen sektion för OPPT I-UV  :)